<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Microsoft Dynamics NAV: beste bedrijfs-software ERP voor MKB in de the cloud MKB. 2015 2016 Shape4Business - Handel, Horeca, Warehouse, Groothandel, Beauty.