Scroll omlaag
           V
Bekijk de
Dynamics NAV
commercial
op de volgende dia   >>
Download onze folder !
Lorem Ipsum

INTRO

S4B
Shape4Business

Vertalen van uw processen

Gespecialiseerd in het vertalen van bedrijfsprocessen naar de juiste automatiseringsoplossing.

Praktische en bewezen aanpak

Praktische en bewezen aanpak bij de implementatie en voor ieder te ontwikkelen oplossing binnen Microsoft Dynamics NAV.

Ruim 12 jaar ervaring en expertise

Ruim 12 jaar ervaring en expertise in het oplossen van automatiseringsvraagstukken binnen de technische groothandel, drogisterij en beautybranche, horeca groothandels en toeleveranciers.

Alles te begrijpen in uw taal..

Door onze lange ervaring spreken wij de taal van onze klanten.

Shape4Business

S4B
Shape4Business

Shape4all is gespecialiseerd in het vertalen van bedrijfsprocessen naar de juiste automatiseringsoplossing. Deze vertaling wordt uitgevoerd met een praktische en bewezen aanpak bij de implementatie en voor ieder te ontwikkelen oplossing binnen Microsoft Dynamics NAV. Met ruim 12 jaar ervaring en expertise in het oplossen van automatiseringsvraagstukken binnen de technische groothandel, drogisterij en beautybranche, horeca groothandels en toeleveranciers, spreken wij de taal van onze klanten.

Het verhogen van de leverbetrouwbaarheid is het toewijzen van uw technische en economische voorraad aan uw verkooporders. Dit resulteert in het inzichtelijk brengen en het bewaken van uw backorderorders. Besteladviezen op basis van historische verkopen, seizoenspatronen en bestelparameters.

Zowel de eerste als de laatste stap in het proces wordt de kredietbewaking genoemd. Deze bewaking zorgt voor het blokkeren van versturen van de verkooporder naar de logistieke afdeling, maar tevens ook de laatste stap het blokkeren van de pakbonnen vanuit de kredietbewaking. U beheerst met deze module uw debiteurenbewaking.

Handelsbedrijven

Software voor de technische groothandelShape4Trade is de automatiseringsoplossing voor groothandelsbedrijven. De oplossing is een toevoeging op de basis van Microsoft Dynamics NAV. Wilt u uw leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid verhogen, bekijk dan onze visie en oplossing voor de voorraadreservering., besteladvies methodiek en goederen verzending. Wij bieden u op eenvoudige en duidelijke scherm overzichten, welke u inzicht geven in de status van uw inkoop- en verkooporders. Met deze oplossing heeft u grip en bewaking op uw backorderadministratie. Uit te breiden met een volledig of gedeeltelijke papierloze magazijn afhandeling voor uw inkomende en uitgaande goederen. Bewaak de orderintake en verzendingen met een instelbare kredietbewaking.

Horeca toeleveranciers

Software voor horecagroothandel en toeleverancierShape4all is gespecialiseerd in het automatiseren van horecatoeleveranciers. Order entry op basis van klantassortimenten, het sturen en bewaken van uw verkooporders en leveringen afgestemd op uw klantroutes. Het uitsplitsen van de afleverbonnen in meerdere picklisten per magazijnzones en -locaties. Iedere picklijst is toe te wijzen aan een specifieke orderpicker of afdeling. Dus werkt u met Food en Non-Food, vers, zuivel en/of diepvries, bekijk dan onze oplossing voor de horecatoeleveranciers.

Kassa en Beauty

Software voor de kassa en schoomheidsbrancheEenvoudig in bediening, direct inzicht in omzetten per productlijnen en/of producten. Onze kassamodule is eenvoudig in te richten met uw assortiment. Met onze specialisatie is voor de schoonheids- en kappers branche Shape4Beauty ontwikkeld. Digitaliseer uw afsprakenboek en registreer eenvoudig al uw klantgegevens, kleurkaarten en behandelingen op basis van ons doordacht concept. Diverse management rapportages voor het aansturen van uw salon. Bewaak uw voorraad en efficiency binnen uw salon.


HANDEL

H
HANDEL

Shape4all automatiseert bedrijven op basis van Microsoft Dynamics NAV. De oplossing voor handels en groothandelsbedrijven binnen het midden en kleinbedrijf. Shape4Trade ondersteunt handelsbedrijven in het gehele order en logistiek proces op basis van Microsoft Dynamics NAV.

Shape4Trade is ontwikkeld op basis van jaren lange ervaring en expertise binnen verscheidene groothandelsbedrijven. Hierbij ligt het doel op het vereenvoudigen van het aantal stappen en het beter aansluiten van de verscheidene afdelingen en werkprocessen binnen de automatiseringsoplossing. Overzicht en transparantie binnen het systeem, waardoor u uw leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid verhoogd.

Het verhogen van de leverbetrouwbaarheid is het toewijzen van uw technische en economische voorraad aan uw verkooporders. Dit resulteert in het inzichtelijk brengen en het bewaken van uw backorderorders. Besteladviezen op basis van historische verkopen, seizoenspatronen en bestelparameters.

Zowel de eerste als de laatste stap in het proces wordt de kredietbewaking genoemd. Deze bewaking zorgt voor het blokkeren van versturen van de verkooporder naar de logistieke afdeling, maar tevens ook de laatste stap het blokkeren van de pakbonnen vanuit de kredietbewaking. U beheerst met deze module uw debiteurenbewaking.

Verkoop

Efficiente voorraadbeheersing voor de groothandel

U kunt werken met meerdere magazijnen , waarbij u per magazijn het logistiekproces parameteriseerd, zoals het automatisch toewijzingen van de technische en economische voorraad of bestelde inkooporders aan uw verkooporders. Ieder artikel kunt u inrichten voor partij of serienummer registratie, verwijderingsbijdrage of bestelartikel. Met behulp van barcode scanning kunt u de inkomende en uitgaande goederen, loop- en verzamellijsten vereenvoudigen binnen uw logistieke afdeling.

Besteladviezen

Het juist inkopen op basis uw voorraadadministratie en gebaseerd op bestelparameters met o.a. reorderpoint, minimale bestel aantallen en ijzere voorraad, maar ook direct inkopen op basis van verkooporders. Meerder processen sturen uw inkoopadministratie en besteladviezen. Het besteladvies geeft uw inkoper inzicht in de historische verkopen, rekening houden met uitzonderingen, bepaald de inkoper de verwerking van het voorstel tot inkooporder.

Leverbetrouwbaarheid

Reserveer direct verkooporders aan de beschikbare voorraad en lopende inkooporders. Verhoog uw leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid met een juist toegezegde verzenddatum. Door de koppeling tussen uw voorraad, inkoop en verkooporders heeft u direct inzicht in uw backorders.


HORECA

H
HORECA

Shape4all heeft reeds meerdere oplossingen ontwikkeld voor diverse horecagroothandels en toeleveranciers. Veel van deze oplossingen zijn opgenomen als standaard voor deze doelgroep. Door de continue wijzigingen en bedrijfsprocessen, veranderingen in de markt, wordt de module continu verbeterd en geoptimaliseerd. Generieke wensen en eisen worden veelvuldig aan onze oplossing toegevoegd.

Assortimenten en prijzen

Software voor de groothandelUit het totaal assortimenten uit verschillende producten en productlijnen, bestellen klanten op basis van voorkeurs producten. Deze voorkeursprodcuten zijn vertaald in klantassortimenten. Deze assortimenten kunnen gekoppeld worden aan bestelsystemen, direct worden afgedrukt of worden ingelezen. Mede kan het veranderen van bestelgedrag worden vertaald in het opbouwen van nieuwe en/of gewijzigde klantassortimenten. Naast deze assortimenten worden prijsafspraken gemaakt op artikelniveau of artikelgroepen. Deze combinatie is vertaald in onze module horeca offerte.

Magazijn en picklocaties

Het totale aanbod van de verschillende productsoorten wordt opgeslagen op verschillende magazijnlokties en zones. Dit bemoeilijkt het orderpicken en het verzamelen van de totale afleverbon.Onze speciale aanpassing is het optimaliseren van deze goederenstroom binnen uw magazijn tot aan het aansturen van de chauffeur bij afleveren. Het beheer van uw emballage van rolcontainers en lege fust wordt door ons bewaakt en beheerst.

Besteladviezen

Het juist inkopen van uw voorraadadministratie op basis van de bestelparameters en uw ijzere voorraad, direct inkopen op basis van verkooporders. Worden beide gestuurd door de besteladviezen. Uw inkoper heeft inzicht in de historische verkopen, rekening houden met uitzonderingen, bepaald de inkoper de verwerking van het voorstel tot inkooporder. Naast deze handelstoepassing is voor de horecaoplossing het probleem opgelost voor uw bestelartikelen.


WAREHOUSE

W
WAREHOUSE

Shape4all heeft een volledige papierloze orderpickng systeem ontwikkeld. Het orderpicking systeem stuurt uw orderpickers via de optimale routing door uw magazijn. De verzendingen worden klaargezet in het systeem en op basis van artikelparameters, worden 1 of meerdere pickbonnen gegenereerd. Deze parameters zijn vrij te definieren in verschillende zones, locaties en orderpicker. Per zone en-of locaties wordt een orderpickergroep toegekend, veelal op basis van omgevingtemparatuur, routing of overige condities. Nadat alle pickbonnen zijn verzameld, kan de verzending worden verwerkt tot een complete afleverbon.

Openstaande verzendingen

Software voor de groothandelHet verzendoverzicht geeft de logistiek manager inzicht de actuele workload van de orderpickers. De uitsplitsing van een verzending is direct inzichtelijk, waarbij een orderpicker en andere orderpicker kan aansturen. De orderpicker kan worden aangestuurt met minimale pickhoeveelheden, waarbij de manager meerdere te rapen goederen van meerdere verzendingen aan 1 orderpicker kan toewijzen. En op basis van routing wordt het proces opgestart.

Orderpick overzicht

De orderpicker kan 1 of meerdere pickorders opvragen op basis van zijn eigenschappen voor het orderpickproces. Onderscheid tussen food en non-food, vers, vlees, AGF em vriezer. Ieder pickorder kan de orderpicker accepteren of terugsturen. Het orderpicken geschied op basis van optimale magazijn routeplaning en barcode scanning. Orderpickers kunnen beslissen enkelvoudige als meerdere orders te picken. Historie van wie heeft welke pickorder gepickt met het aantal coli.

Orderpicken met touchscreen en barcode scanning

Nadat het proces is opgestart, wordt de orderpicker door het magazijn gestuurt. De gewenste en benodigde informatie van het artikel is direct af te lezen. Het te rapen aantal, met controle voor het aantal en op basis van EAN code. De locatie van producten op de orderverzamelaar wordt direct aangegeven. Mede is inzichtelijk in de volgende drie te rapen producten. Artikelen kunnen doorschuiven of overslaan en eerste naar de volgende zijn directe mogelijkheden.


BEAUTY

B
BEAUTY

Shape4all heeft in samenwerking met kappers en schoonheidsspecilaisten een kassa oplossing ontwikkeld voor de kappers- en schoonheidsbranche. De kassa oplossing is niet alleen mogelijk binnen deze branches, maar bevat standaard modules als, omzetlijsten, productlijnen en productgroepen, dagafsluitingen en managementrapportages.

De speciale toepassing van de kassaoplossing zijn onderverdeeld in een digitale afsprakenboek, kleurenkaarten en behandelingsinformatie, urenregistratie en vele management rapportages.

Kassa

Software voor de groothandelShape4Trade is de automatiseringsoplossing voor groothandelsbedrijven. De oplossing is een toevoeging op de basis van Microsoft Dynamics NAV. Wilt u uw leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid verhogen, laat u verrassen door onze zicht op voorraadtoewijzing en bestelparameters. Optimale voorraad beheersing op basis van historische verkopen, leverbetrouwbaarheid met voorraad en inkoop reservering. Eventueel uitgebreid met barcode scanning van ingaande en uitgaande goederen. Bewaak de de orderintake en verzendingen met een doorzichtige kredietbewaking.

Kleur- en behandelingsinformatie

Shape4all is gespecialiseerd in het automatiseren van horecatoeleveranciers. Order entry op basis van klantassortimenten en het sturen en bewaken van uw verkooporders en leveringen afgestemd op uw klantroutes. Het uitsplitsen van de afleverbon in meerdere picklisten per magazijnzones en -locaties. Iedere picklijst is toe te wijzen aan een specifieke orderpicker of afdeling. Dus werkt u met Food en Non-Food, vers, zuivel en/of diepvries, bekijk dan onze oplossing voor de horecatoeleveranciers.

Efficiency monitor

Efficiency monitoring is het aansturen van uw salon op op basis van opleidingsniveau en en efficiency binnen uw salon. Vastgelegde werkminuten en handelingen worden vastgelegd en kunnen per medewerker worden gemonitoord. Deze metingen worden bijgehouden op basis van gewerkte uren vertaald naar minuten per dag.


DIVERS

D
DIVERS

Door jarenlange ervaring in het ontwikkelen van generieke en klantspecifieke automatiseringsoplossingen, heeft Shape4all een grootte database aan verscheidene generieke en speciale oplossingen. Deze oplossingen met en zonder procedures kunnen binnen de standaard van Microsoft Dynamics zijn geintegreerd, maar kunnen veelal als separate module binnen Microsoft Dynamics NAV worden opgenomen. Hieronder staan onze veelvuldig gevraagde en gelevederde oplossingen. Bent u opzoek naar een oplossing, schroom niet bel of mail ons.

Retouren en reparatie

Software voor de groothandelReturn Material Authorization kortweg RMA, is uw procedure voor het aanvragen, ontvangen, bewaken en registreren van alle retouren en reparaties van uw geleverde goederen. Via uw website wordt een RMA aanvraag aangemeld, deze komt binnen bij uw interne afdeling. vervolgens worden documenten gegenereerd voor het juist terugsturen van de goederen. En met de module kunt u de processen van reparatie en versturen naar derden bewaken voor uw klanten.

Telemarketing

Zoekt u ondersteuning voor al uw klant contacten, terugbel activiteiten, registeren van verstuurde documenten, op basis van workflow, dan kunt u eens kijken naar onze module “Telemarketing”. Deze module is speciaal geschikt om uw afdeling te sturen op basis van voor gedefinieerde workflowprocessen.

EDI koppelingen

EDI koppelingen met uw leveranciers en klanten voor het eenvoudig verwerken van uw inkoop en verkooporders. Het sturen van transport aanvragen, updaten van prijzen zijn allemaal reeds ontwikkelde oplossingen door Shape4all. Veelal is de basis generiek, en met eenvoudige aanpassingen, kunnen wij snel en betrouwbaar uw koppeling realiseren.


CONTACT

C
CONTACT

Shape4All BV

Rontgenweg 16L
2408AB
Alphen aan den Rijn

Telefoon: +31172233199
Email: shape@shape4all.nl

Postbus 376
24080AJ
Alphen aan den Rijn

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarde van FENIT, deponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 03 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing.