Inkoop

De afdeling inkoop is een van de belangrijkste afdelingen binnen de organisatie. De organisatie is verantwoordelijk voor de optimale voorraad niveau voor de klanttevredenheid. Op basis van de historie verkopen, levenscyclus en seizoen worden de voorraad parameters berekend. Op basis van de verwachte verkopen, worden afspraken gemaakt omtrent prijs en aantallen. Deze aantallen zullen niet direct worden besteld, maar veelal in verschillende afname aantallen en afroepen vastgelegd. Dit betekend dat de organisatie ondersteund dient te worden in het bestelproces en controleproces van de verwachte ontvangsten. Microsoft Dynamics NAV beschikt over een solide inkoopmodule, welke Shape4all heeft uitgebreid met een aantal automatische processen ter ondersteuning van de afdeling.

Besteladvies

De afdeling inkoop zal niet iedere dag een complete inkoopvoorstel berekenen, maar zeker uw leverancier zit niet te wachten op meerdere kleine bestellingen. Hierover zijn afspraken gemaakt over de minimale afname per product, minimale ordergrootte,  en bestel- en afleverdagen. Dit proces wordt volledig ondersteund met de module “Inkoopbesteladvies”. De afdeling stelt per dag de leverancier in, voor de juiste inkoopplanning. Vanaf deze planning wordt het advies berekend, welke inzicht geeft in de actuele voorraad positie, historische verkopen en verwachte verkopen tot het volgende besteladvies. De inkoper kan het besteladvies aanpassen en corrigeren en direct omzetten naar een definitieve inkooporder.

Inkoop planning

De leveranciersplanning biedt de afdeling inkoop een overzicht bij welke leverancier op welke dag besteld moet worden. De leveranciersplanning wordt gebruikt voor het genereren van een inkooporder of besteladvies. Indien u geen gebruik maakt van de module “Inkoop besteladvies”, wordt de leveranciersplanning ingesteld op inkooporder. Met behulp van de onderliggende scheduler, wordt op een ingestelde tijdstip de berekening voor de leverancier opgestart, waardoor automatisch een advies of inkooporder wordt berekend. Een groot voordeel van deze module is het automatisch berekenen van de behoefte, waardoor uw inkoper niet hoeft te wachten op de berekening van een inkoopvoorstel, maar zeker ook dat bij iedere leverancier daadwerkelijk wordt  besteld.

Inkoop reclamaties

Efficiente voorraadbeheersing voor de groothandel

Bewaking op de gevraagde leverdatum van de bestellingen wordt verzorgd door de module “Inkoop reclamatie”. Waarbij per leverancier de bewakingscriteria voor de reclamatie periode voor de openstaande bestelregels, 1 week voor leverdatum, maar ook ondersteund de module het aantal reclamaties op basis van dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse reclamaties. De berekende reclamaties worden omgezet in een Excel formulier, welke direct naar de inkoopafdeling of leverancier kan worden verstuurd. Kortom een module welke uw inkopers ondersteund bij de dagelijkse processen.