Verkoop

Het verkoopproces is volledige proces van de order-entry tot aan het orderpickingproces. Veelal worden de verkooporders via een webshop ingeschoten in Microsoft Dynamics NAV. Microsoft Dynamics NAV wordt veelal gebruikt binnen de B2B webshop concepten. Hierbij zullen de klanten veelal inloggen in een klantenportaal en vervolgens de bestellingplaatsen. Grotere organisaties bieden de klanten de mogelijkheid om via berichtgeving de bestellingen automatisch in te lezen. De verkooporders zullen worden goedgekeurd en vervolgens doorgestuurd naar het logistieke proces. De meest voorkomende software oplossingen zijn hieronder te vinden.

Prijsafspraken

Microsoft Dynamics NAV bied u een scala aan mogelijkheden van prijsafspraken. Kortingen op artikelkortingsgroepen, prijsafspraken per product en generieke prijzen voor prijsgroepen. Maar wat houdt een nieuwe prijsverhoging in van 1 of meerdere leveranciers. Met de module prijswijzigingen, kunt u per leverancier en klantafspraken de nieuwe prijsafspraken aanmelden. Hierbij wordt de marge berekend van de actuele prijsafspraak en wordt een nieuw voorstel berekend op basis van deze marge, maar misschien wilt u uw marge iets verhogen. Na de berekening kunt u de prijsafspraak doorvoeren in de prijsafspraken van uw klanten.

Reserveringen

Binnen de module Shape4Trade worden de verkooporderregels gereserveerd van de actuele voorraad. Hierdoor heeft de afdeling verkoop en gekoppelde website actuele informatie omtrent de beschikbaarheid. Indien een regel niet volledig kan worden geleverd, wordt voorgesteld de regel te splitsen in 2 delen, de direct te leveren aantallen en nog te bestellen aantallen. Alleen de direct te leveren verkooporderregels worden voorgesteld op de magazijnbon. Hierdoor ontstaat een efficiënte werkwijze voor uw warehouse.  De nog openstaande aantallen kunnen gekoppeld worden aan een lopende inkooporder en bij ontvangst van de inkoopregels, worden de verkooporderregels geactiveerd voor orderpicking.

Warehousing

Efficiente voorraadbeheersing voor de groothandel

Magazijn verzendingen zijn de voorlopige afleverbonnen c.q. pakbonnen vanuit de verkooporders,  op basis van deze magazijn verzendingen worden de producten verzameld en eventuele backorders geregistreerd. Vervolgens worden de magazijn verzendingen geboekt naar de definitieve aflever- c.q. pakbonnen. Maar het verzamelen kan niet altijd op 1 document, maar u wilt uw document uitsplitsen in meerdere pickopdrachten vanwege de verschillende magazijn zones. Deze zones kunnen fysieke zones zijn, maar ook een crossdock zone (Denk hierbij aan AGF, Zuivel en vlees). De complete status van de magazijn verzending is uitgesplitst in verschillende pickopdrachten, waarbij per pickopdracht de status inzichtelijk moet zijn. Deze functionaliteit is opgenomen in de module Shape4Trade.